Dokumenttagg: Christer Deckmark

Stämningsansökan i Falcon Funds-målet

Den 16 oktober lämnade Ekobrottsmyndighetens åklagare Jerker Asplund över till Stockholms tingsrätt åtalet i det mål där fyra personer med anknytning till Falcon Funds misstänks för bland annat bedrägeri, mutbrott och penningtvätt.