Dokumenttagg: Chubb

ARN:s beslut om Chubbs försäkringsvillkor och anorexia

Allmänna reklamationsnämnden har i ett beslut tagit ställning till huruvida Chubbs försäkringsvillkor innehåller ett undantag för diagnosen anorexia nervosa. ARN menar att villkoren inte gör något tydligt undantag för anorexia och Chubb rekommenderas därför att betala ut ersättning.

ARN:s beslut om att rekommendera Chubb att betala ersättning för anorexia

Allmänna reklamationsnämnden har beslutat att rekommendera Chubb att betala ut ersättning för vård av barn som drabbats av anorexia, mot bakgrund av att det inte kan slås fast att anorexia är en psykisk sjukdom — vilket omfattas av undantag i försäkringen — utan istället kan utgöra en beteendestörning.