Dokumenttagg: Claes Jansson

Ingen regel utan undantag — delbetänkande om den allmänna sjukförsäkringen

Den särskilde utredaren Claes Jansson överlämnade den 25 januari 2019 delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” till regeringen. I betänkandet föreslås bland annat att det ska vara möjligt att i högre utsträckning än i dag kunna skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete när rätten till sjukpenning prövas.