Dokumenttagg: CNA

Aspis konkursbo blir skyldigt CNA Insurance 2 Mkr

År 2011 stämde Aspis Liv ansvarsförsäkringsbolaget CNA Insurance på 25 miljoner kronor. Sedan Aspis förlorat en tvist med bolagets tidigare VD Jan Paju och därefter försatts i konkurs, beslutade bolaget att dra tillbaka sin talan. Stockholms tingsrätt har nu avskrivit målet och beslutat att Aspis ska stå för  CNA Insurance rättegångskostnad på 2 miljoner kronor.