Dokumenttagg: Daniel Edencrona

Daniel Edencronas överklagande till Svea hovrätt

Daniel Edencronas överklagande av tingsrättsdomen i tvisten där han, med stöd av Centrum för rättvisa, riktat krav mot staten efter att ha utsatt för bedrägeri när det gäller förvaltningen av premiepensionen.