Dokumenttagg: dataintrång

Domen om dataintrång mot Patrick Siegbahn

Greger Pahlberg har av Stockholms tingsrätt dömts till tre månaders fängelse för dataintrång mot Småspararguidens grundare Patrick Siegbahn, där information om Allra laddades ned från dennes e-postkonto.