Dokumenttagg: Dina Försäkringar Göta Ömsesidigt

Dina vann mot Skövde kommun om felaktig vattenmätare

Dina Försäkringar Göta Ömsesidigt har vunnit en tvist mot Skövde kommun i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, i ett mål om ansvaret för en vattenläcka som uppstått på grund av en felaktigt monterad vattenmätare.