Dokumenttagg: DORA

EU:s Dora-förordning

EU beslutade den 22 december 2022 om en förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn, Dora-förordningen.