Dokumenttagg: Ekofin

Dagordning för Ekofinrådets möte den 22 januari 2019

På Ekofinmötet den 22 januari tar ministrarna ställning till ett förslag från EU-kommissionen som bland annat innebär att EU:s tillsynsmyndigheter på det finansiella området tar över vissa arbetsuppgifter som i dag ligger på de nationella tillsynsmyndigheterna. Sverige kritiserar delar av förslaget.