Dokumenttagg: Erik Thedéen

Erik Thedéens presentation vid SvD Investor Summit

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéens höll den 24 november ett anförande vid SvD Investor Summit där han pekade på risken för intressekonflikter med fondprovisioner till värdepappersbolag och försäkringsbolag.

Regeringens kommittédirektiv för Komet

Regeringen beslutade i augusti 2018 om kommittédirektiv för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier. Ordförande i kommittén är Jon Simonsson. Ledamöter i kommittén är generaldirektör Erik Thedéen vid Finansinspektionen, teknologichef Charlotte Brogren vid  Alimak Group AB, professor Stefan Einhorn vid Karolinska Institutet, ärkebiskop Antje Jackelén, generaldirektör Rikard Jermsten vid Konkurrensverket och Kristina Svahn Starrsjö,justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.