Dokumenttagg: Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Promemorian ”Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom”

Socialdepartementet har lagt fram promemorian ”Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom” med förslag på ändringar i förordningen om arbetsskadeförsäkring och personskadeskydd, tänkta att stärka försäkringsskyddet för den som i sitt arbete smittas av en sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.