Dokumenttagg: EU-domstolen

Kortfattad analys av betänkandet om grundpensionen

Den särskilde utredaren Göran Lundahl presenterade den 9 december sin analys av hur garantipensionen bör förändras för att anpassas efter EU-domstolens utslag från december 2017, som definierade garantipensionen som en minimiförmån enligt EU-rätten. Utredarens förslag är att föreslå en ny pensionsordning: Grundpensionen. Vi ger i kort sammanfattning en beskrivning av utredarens förslag.

HD:s dom i Connecta-målet

Högsta domstolen meddelade den 11 juli dom i Connectamålet, som gäller vilken verksamhet hos en försäkringsförmedlare som kan anses utgöra förmedlarverksamhet och därmed också omfattas av ansvarförsäkringen. HD går på EU-domstolens linje, vilket innebär att förmedlarens kunder har rätt till ersättning ur ansvarsförsäkringen.

HD:s dom i Mattsson-målet

Den 11 juli kom HD:s dom i det uppmärksammade Mattsson-målet, som handlar om vad i en försäkringsförmedlares verksamhet som utgör försäkringsförmedling och därmed också kan medföra ersättning ur ansvarsförsäkringen. HD går på EU-domstolens linje, vilket i detta fall innebär att kunden har rätt till ersättning ur försäkringen.

Förslaget som ska säkra garantipensionen efter EU-domstolens utslag

Regeringen lade den 20 mars fram en promemoria med förslag till förlängd och tillfällig reglering av utbetalning av svensk garantipension och garantipension till omställningspension till personer i andra länder än Sverige. Möjlighet till garantipension föreslås förlängas till utgången av 2020, i väntan på den utredning som ser över frågan.