Dokumenttagg: EU-förordning

Lagrådsremiss om gränsöverskridande distribution av fonder

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till lagändringar med anledning av att det har gjorts ändringar i EU-direktiv som reglerar fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder, och i en EU-förordning om gränsöverskridande distribution av fonder.