Dokumenttagg: EU

EU:s Dora-förordning

EU beslutade den 22 december 2022 om en förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn, Dora-förordningen.

Amices brev om IRRD-direktivet

De europeiska ömsesidiga bolagens samarbetsorganisation Amice ber i en skrivelse belyser i en skrivelse sin syn på planerna på IRRD-direktivet.

EU:s disclosureförordning

EU-parlamentets och ministerrådets förordning 2019/2088 från den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella tjänstesektorn.