Dokumenttagg: EU

EU:s disclosureförordning

EU disclosureförordning  — förordning EU 2019/2088 — beslutades i december 2019. Den reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer.

EU:s taxonomiförordning

I juni 2020 kom taxonomiförordningen — förordning EU 2020/852 — som innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar.

Öppet brev med krav på klimatåtgärder i EU

Över 150 företag och organisationer, däribland Folksam, kräver i ett öppet brev att EU ska arbeta för kraftfulla klimatåtgärder och bland annat minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent fram till år 2030.