Dokumenttagg: finansdepartementet

Folksams kommentar till KPMG:s rapporter

Folksam har lämnat en kommentar till finansdepartementet om de båda rapporter som tagits fram av KPMG på uppdrag av Folksam om konsekvenserna för försäkringsbolag och för staten vid ombildning av livförsäkringsbolag till tjänstepensionsbolag.

Svensk Försäkrings presentation av dilemmat med penningtvättsreglerna

Svensk Försäkring har vid ett möte med finansdepartementet lyft fram dilemmat med att livbolag som erbjuder kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, enligt kollektivavtalet inte får någon information om vilka artbetsgivarna är. Detta innebär svårigheter för bolagen att uppfylla EU:s penningtvättsdirektiv.

Lagrådsremiss om corona-regler för ombildning av pensionskassor

Regeringen har skickat över en lagrådsremiss med den föreslagna lagstiftningen som ska göra det möjligt att ombilda pensionskassor till tjänstepensionsföretag, trots att de inte uppfyller kraven fullt ut när det gäller kapitalkraven. Lagstiftningen har föranletts av volatiliteten på kapitalmarknaderna under corona-krisen.

Övergångsregler för pensionskassor som ska ombildas

Regeringen har lagt fram en departementspromemoria — ”Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor” — med förslag till övergångsregler för pensionskassor som är på väg att omvandlas till tjänstepensionsföretag.