Dokumenttagg: Flexibilitet omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Proposition om reformerad arbetsrätt med mera

Regeringen överlämnade den 22 mars sin proposition om reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd — allt för att möjliggöra det nya huvudavtalet: Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (proposition 2021/22:176).