Dokumenttagg: Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond