Dokumenttagg: förlikning

Förlikning mellan försäkringsbolag och båtfirma

Fem försäkringsbolag har förlikats med en båtfirma som sålde en båt till en privatperson. Båten förliste kort efter försäljningen, båtköparens försäkringsbolag krävde båtfirman på 12 miljoner kronor eftersom man ansåg att båten hade ett konstruktionsfel när den såldes.