Dokumenttagg: försäkringsföretag

Lagrådsremiss om Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Regeringen informerade den 24 februari om att man lagt fram en lagrådsremiss med titeln ”Vissa frågor om försäkring och tjänstepension”.  I lagrådsremissen behandlas olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena, i huvudsak rörande pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.