Dokumenttagg: förvaltningsrätten i Linköing

Domstol tillbakavisade WTW:s kritik mot upphandling

I en dom den 18 juni tillbakavisar förvaltningsrätten i Linköping kraven från Willis Towers Watson om att avbryta en upphandling av försäkringsförmedlare. WTW menade att kriterierna i upphandlingen var för snäva, något som tillbakavisades av domstolen.