Dokumenttagg: Göta Lejon

Dom i Högsta domstolen i tvisten mellan Göta Lejon och Moderna

Högsta domstolen meddelade den 15 oktober dom i målet där Göta Lejon stämt Moderna Försäkringar i en tvist om ersättning efter två spårvagnsolyckor i Göteborg. Tvisten har bland annat handlat om det frågan ifall det har förelegat preskription för Göta Lejons ersättningskrav mot Moderna.

Hovrättens dom i spårvagnsmålet Göta Lejon-Moderna

Svea hovrätt dömde den 18 oktober till Modernas fördel i en tvist med Göteborgs stads captive Göta Lejon om ansvarsförhållandena efter två spårvagnsolyckor år 2011. Högsta domstolen beslutade den 9 april 2019 att ge prövningstillstånd för tvisten.