Dokumenttagg: Göteborgs tingsrätt

Stämningsansökan från Ymer mot tidigare anställd

Ymer har stämt en finansiell rådgivare, som tidigare varit anställd vid Ymer, samt hans nya arbetsgivare på 34,6 miljoner kronor. Rådgivaren anklagas bland annat för att ha stulit kundregister från Ymer och olovligen bearbetat kunder.

Dom i målet där Folksam stämts efter skjutning i Göteborg

I december föll en dom i Göteborgs tingsrätt där en ung man stämt Folksam för att få ut skadeersättnuing under hemförsäkringens överfallsskydd. Domstolen underkände försäkringstagarens krav med motiveringen att han inte medverkat i tillräckligt stor utsträckning i polisutredningen.

Dom för häleri vid Göteborgs tingsrätt

En man i 30-årsåldern har dömts till två års fängelse vid Göteborgs tingsrätt för häleri i samband med bilstölder. Han döms också att betala skadestånd på sammanlagt 3 miljoner kronor till de försäkringsbolag som betalat ut ersättning för bilstölderna.

Dom i Göteborgs tingsrätt mellan Gjensidige och Merx

Göteborgs tingsrätt meddelade den 24 januari dom i ett mål där fastighetsbolaget Merx stämt Gjensidige på skadeersättning efter en brand. Enligt domen ska Gjensidige betala ytterligare 36 miljoner kronor till fastighetsbolaget.