Dokumenttagg: Granruskan

Nord Fondkommissions stämning mot Alpcot

Nord Fondkommission — namnändrat till Granruskan AB — har tillsammans med moderbolaget Xsave AB stämt Alpcot för utebliven betalning av delar av köpeskillingen efter den affär i höstas då Alpcot bland annat förvärvade Nords kunddepåer.