Dokumenttagg: Greger Pahlberg

Domen om dataintrång mot Patrick Siegbahn

Greger Pahlberg har av Stockholms tingsrätt dömts till tre månaders fängelse för dataintrång mot Småspararguidens grundare Patrick Siegbahn, där information om Allra laddades ned från dennes e-postkonto.

Dom i Svea hovrätt mot inblandad i Allra-härvan

Svea hovrätt har skärpt straffet för Greger Pahlberg i tre mål som bland annat rör vapenbrott, trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri. Han är även känd för sin inblandning i Allra-härvan där han misstänkts ha kapat mejlkonton för vittnen på uppdrag av Allras ledning.