Dokumenttagg: Håkan Svärdman

Forenas rapport om kommunernas barnolycksfallsförsäkring

Fackförbundet Forena har gjort en sammanställning av kommunernas olycksfallsförsäkringar för barn. Den visar bland annat att 37 kommuner i landet inte försäkrar skolbarn på fritiden. Rapporten utgör den första delen i Forenas välfärdspolitiska program.

Forenas förslag på nytt regelverk för pensionssparande

Forena presenterade den 15 maj tredje och sista delen av förslag på reformer av pensionssystemet. Den tredje delen berör privat pensionssparande och innehåller förslag om matchning av pensionssparande och möjligheten till individuella tillskott till premiepensionen och tjänstepensionen.

Forenas andra rapport om pensionssystemet

Den 15 april presenterade Forena sin andra rapport om det svenska pensionssystemet. I den andra rapporten, som liksom den första är skriven av Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman, hanteras tjänstepensionen. Ett av förslagen är att göra löneväxling inkomstneutralt genom att pensionspremier beläggs med arbetsgivaravgifter istället för särskild löneskatt.

Forenas remissvar på promemorian ”Förbättrat grundskydd för pensionärer”

I sitt remissvar på promemorian ”Förbättrat grundskydd för pensionärer” avstyrker Forena promemorians förslag och föreslår i stället att grundskyddet stärks genom att garantipensionen inkomstindexeras och att bostadstilläggets fördelningsmässiga profil ökar. Förslaget har formulerats av Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman.