Dokumenttagg: HDI Global

Överklagandet av Slussen-domen

Zurich, Swiss Re och HDI Global inkom den 2 april med ett överklagande av domen i Stockholms tingsrätt den 12 mars, där domstolen slog fast att bolagens projektförsäkring kan tas i anspråk för att täcka skadeståndskrav från restaurang Gondolen.