Dokumenttagg: HFD

HFD:s PT för Kyrkans Centralfond

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för Kyrkans Centralfond i Finland i ett mål där fonden menar att svensk lagstiftning missgynnar utländska pensionsfonder.

Beslut i HFD om Foras ansökan om momsgrupp

Högsta förvaltningsdomstolen fattade år 2018 beslut om att undanröja ett beslut från Skatterättsnämnden i frågan om Fora och AFA Försäkring-bolagen kunde betraktas som en momsgrupp.

HFD:s beslut om PT om efterlevandeskyddet för premiepensionen

Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen om att meddela prövningstillstånd för ett mål där Pensionsmyndigheten menar att en person inte har rätt till efterlevandeskyddet för premiepensionen efter en avliden person, eftersom hon vid dödsfallet inte var skriven på samma adress.

HFD fattade beslut om momsfrihet för Lendify

Högsta förvaltningsdomstolen säger i en färsk dom, med ändring av beslut i Skatterättsnämnden, att det inte ska utgå moms på Lendifys tilläggstjänster som är kopplade till låneförmedling.