Dokumenttagg: High Court

Sammanfattning av Londondomen om försäkringar och corona

En dom i High Court i London reder ut vissa av de frågeställningar som gäller försäkringsvillkor för avbrottsförsäkringar under corona-krisen. Domen avser pilotfall som drivits av den brittiska myndigheten FCA för att få klarhet kring rättsläget. Här är en sammanfattning av FCA:s juridiska ombud.

Dom i London om avbrottsförsäkringar och corona

En dom i High Court i London reder ut vissa av de frågeställningar som gäller försäkringsvillkor för avbrottsförsäkringar under corona-krisen. Domen avser pilotfall som drivits av den brittiska myndigheten FCA för att få klarhet kring rättsläget.