Dokumenttagg: Högsta domstolen

Trygg-Hansa fick rätt i HD i tvist om Breitlingklocka

Högsta domstolen har efter ett överklagande från Trygg-Hansa slagit fast att interimistisk kvarstad gäller för en stulen Breitlingklocka med hänsyn till att säkerhet från ett försäkringsbolag vid kvarstad är jämförbar med säkerhet från en bank.

HD:s dom om definition av sambo

Högsta domstolen har meddelat dom i ett mål som avser definition av sambo i sambolagens mening, vilket även påverkar vem som har rätt till ersättning ur en grupplivförsäkring.