Dokumenttagg: Högsta Föraltningsdomstolen

Beslut i HFD om Foras ansökan om momsgrupp

Högsta förvaltningsdomstolen fattade år 2018 beslut om att undanröja ett beslut från Skatterättsnämnden i frågan om Fora och AFA Försäkring-bolagen kunde betraktas som en momsgrupp.