Dokumenttagg: If skadeförsäkring

Svea hovrätts dom efter skiljedomen mellan If och DSV

Svea hovrätt har i en dom slagit fast att skiljemannen i en tvist mellan If och DSV efter en transportskada, inte överskridit sitt uppdrag genom att uttala sig om när det skadade godset levererades, något som hade avgörande betydelse för när preskription i ärendet inträffade.

Svea hovrätts dom om krav på tidsspec av advokaträkning

Dom föll den 27 maj 2019 i ett mål där en advokatbyrå stämt If Skadeförsäkring för att få ut sin kostnadsersättning kopplad till ett företag med en rättsskyddsförsäkring i If. Hovrätten beslutade att fastställa domen från tingsrätten där If vann mot advokatbyrån.

Circle K förlorade i domstol mot If i tvist om 23 Mkr

Circle K Sverige AB förlorade i tingsrätten i en tvist där bensinbolaget krävt skadeersättning på drygt 23 miljoner kronor efter ett läckage på en bensinledning som inträffade i april 2015 vid Händelö drivmedelscentral i Norrköping.

Circle K stämmer If på 2 miljoner USD efter bensinläcka

I april 2015 inträffade ett bensinläckage vid Circle K:s drivmedelslager i Norrköping. 110 000 liter bensin läckte ut, saneringsarbetet kostade över 23 miljoner kronor. Circle K har nu stämt If för att få ut 2 miljoner USD under en ansvarsförsäkring.