Dokumenttagg: If

Förlikning mellan Getinge och If

Stockholms tingsrätt har noterat att förlikning har skett i ett mål där Getinge AB, Atrium Medical Corporation och Maquet Cardiovascular US Sales riktat krav mot If.