Dokumenttagg: Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

PTK:s yttrande över promemorian om överlåtelser av delbestånd

PTK har lämnat ett remissyttrande över promemorian ”Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd” som berör möjligheten att överlåta delbestånd utan skattekonsekvenser i samband med att tjänstepensionsverksamheten ska bedrivas av ett tjänstepensionsföretag.