Dokumenttagg: Insursec

Disciplinnämndens beslut om insiderbrott

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har gjort ett uttalande med innebörden att en dom för insiderbrott är ett tillräckligt skäl för uteslutning från Insurecs licensiering.