Dokumenttagg: investeringsrådgivare

FI:s kartläggning av investeringsrådgivning

Finansinspektionen har genomfört en kartläggning av investeringsrådgivning i Sverige. Slutsatsen är att marknaden domineras av bolag som ger råd om egna produkter eller tar emot provisioner. Nya regelverk och ändrade distributionssätt gör dock att antalet oberoende rådgivare kan komma att öka framöver, menar FI.