Dokumenttagg: IORP II

Finansinspektionens förslag på föreskrifter för pensionsstiftelser

Finansinspektionen har tagit fram ett nytt förslag till föreskrifter för pensionsstiftelser, baserat på den nya lagstiftning som är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet och som har sin utgångspunkt i EU:s andra tjänstepensionsdirektiv. Här kan du ta del av tillsynsmyndighetens remisspromemoria om det nya regelverket.