Dokumenttagg: ISK

Socialdemokraternas underlagsrapport om ISK m m

Socialdemokraternas arbetsgrupp för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa har tagit fram en underlagsrapport där det bland annat föreslås höjd skatt för kontohavare med mycket pengar på individuellt sparkonto, ISK.

Riksrevisionens rapport om investeringskonton

Riksrevisionen har granskat sparformen investeringssparkonto. I rapporten, som redovisades av regeringen i slutet av december, sägs bland annat att investeringssparkonto som sparform inte är skattemässigt tydligt förmånligt.