Dokumenttagg: J Lindeberg

Hovrättsdomen i tvisten mellan AIG och J Lindeberg

AIG har vunnit mot modeföretaget J Lindeberg i en dom i hovrätten som rör försäkringstagarens upplysningsplikt. J Lindeberg krävde pengar av AIG under ett avtal om förmögenhetsbrottsförsäkring. Men eftersom J Lindeberg inte informerat AIG om vissa brister i sina säkerhetsrutiner behöver inte AIG betala ut ersättning, menar Svea hovrätt som därmed går på samma linje som tingsrätten.