Dokumenttagg: Johan Lundström

Svensk Försäkrings oro för Priips och depåförsäkringarna

Svensk Försäkring känner stor oro för den svenska marknaden för depåförsäkringar, i förhållande till EU:s Priips-förordning. Enligt Svensk Försäkring kan det liggande förslaget till tekniska tillsynsstandard riskera att döda hela marknaden för depåförsäkring, som i dag har en årlig premievolym i Sverige på 45,6 miljarder kronor.