Dokumenttagg: Kammarrätten i Stockholm

Dom i kammarrätten om moms i SPP

Den 4 april föll dom i Kammarrätten i Stockholm i ett mål som gäller huruvida moms på vissa fondtjänster i SPP ska vara avdragsgill eller inte. Domstolen gick på Skatteverkets linje och slog fast att momsen på tjänsterna inte är avdragsgill.

FI fick rätt mot Länsförsäkringar om avgiftsuttag

Länsförsäkringar tyckte att Finansinspektionen tog för mycket betalt när man krävde 90 000 kronor per bolag vid en beståndsöverlåtelse till 23 länsbolag. Men kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att det inte finns skäl för Finansinspektionen att sätta ned avgifterna.

Kammarrättens dom om Eurobens skattetillägg

Kammarrätten i Stockholm meddelade i en dom den 25 mars att inte gå Euroben till mötes och upphäva Skatteverkets beslut om ett skattetillägg på 550 000 kronor för att bolaget tidigare lämnat felaktig information.