Dokumenttagg: Konsumentombudsmannen

HD:s dom om AmTrusts försäkringsvillkor

Högsta domstolen har i en dom slagit fast att de försäkringsvillkor som använts av AmTrust för en mobiltelefonförsäkring är oskäliga. Istället borde motsvarande krav utformas som en säkerhetsföreskrift, heter det i HD:s dom.

Konsumentverkets skrivelse om Solids cykelförsäkring

Konsumentverket riktar i en skrivelse kritik mot Solids och Biltemas marknadsföring av cykelförsäkringar. Detta eftersom det inte framgår att den försäkring som gäller för elcyklar endast är en självriskeliminering och kräver en separat hemförsäkring för att täcka hela kostnaden om en cykel stjäls.