Dokumenttagg: kontanter

Lagrådsremiss om skyldigheten att tillhandahålla kontanter

Regeringen presenterade den 20 juni en lagrådsremiss med innebörden att större banker från och med år 2021 ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanter över hela landet. Förslaget berör både svenska banker och filialer, med en inlåning från allmänheten på minst 70 miljarder kronor.