Dokumenttagg: kostöld

HD beslutade om PT för fallet med de försvunna korna

Har ett försäkringsbolag rätt att säga upp en näringsidkares försäkring för att han åtalas för grovt bedrägeri? Och har näringsidkaren rätt till skadestånd om uppsägning av en försäkring sker felaktigt? Det kan prövas av Högsta domstolen som har gett prövningstillstånd till ett mål med koppling till kostölderna i Sörmland.