Dokumenttagg: KPA

FI:s beslut om KPA:s fusion

Finansinspektionen meddelade den 25 september KPA Pension att verkställa plan för fusion mellan koncernens två tjänstepensionsbolag.

Pensionerna och hållbarheten

De senaste åren har de svenska pensionsbolagens arbete med hållbarhet närmast exploderat. I en unik sammanställning beskriver Sak & Liv hur de största pensionsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor i sina kapitalplaceringar. Den övergripande bilden är att SPP ligger i toppen när det gäller hållbarhetsarbetet, tätt följt av KPA och Folksam. Men Skandia och AMF har satsat hårt på hållbarhet de senaste åren och knappar in på de två ledande bolagen. I botten på listan ligger de bankägda pensionsbolagen, visar Sak & Livs sammanställning.