Dokumenttagg: lagändring

SPV:s begäran om lagändring

År 2004 begärde SPV en lagändring för att minska problemen med återbetalningskrav för bruttosamordnade pensioner. Problemen uppstod när SPV förlorade rätten att betala ut allmän pension.