Dokumenttagg: Lagrådsremiss

Lagrådsremiss om gränsöverskridande distribution av fonder

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till lagändringar med anledning av att det har gjorts ändringar i EU-direktiv som reglerar fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder, och i en EU-förordning om gränsöverskridande distribution av fonder.

Lagrådsremiss om utvidgad flytträtt

Regeringen lade den 28 oktober fram en lagrådsremiss om en utvidgad rätt till återköp och flytt av individuella livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, det vill säga fond- och depåförsäkringar.