Dokumenttagg: Länsförsäkringar Jönköping

HD beslutade om prövningstillstånd i tvist efter verkstadsbrand

Högsta domstolen beslutade den 23 oktober att meddela prövningstillstånd i en tvist där Trygg-Hansa och Länsförsäkringar stämt energibolaget Eon, efter en verkstadsbrand som ansetts orsakas av ett elfel. Både tingsrätt och hovrätt har dömt till försäkringsbolagens fördel.