Dokumenttagg: Larmtjänst

Försäkringsbolagens hantering av försäkringsbedrägerier

Larmtjänst och Svensk Försäkring publicerade den 12 februari statistik över försäkringsbedrägerier 2018. Rapporten visar att antalet bedrägeriutredningar i de svenska sakförsäkringsbolagen ökade under 2018 med 7 procent till 7 462. Samtidigt minskade antalet polisanmälningar för försäkringsbedrägeri.