Dokumenttagg: Lendify

HFD fattade beslut om momsfrihet för Lendify

Högsta förvaltningsdomstolen säger i en färsk dom, med ändring av beslut i Skatterättsnämnden, att det inte ska utgå moms på Lendifys tilläggstjänster som är kopplade till låneförmedling.